Giải pháp xử lý ẩm cho lưu trữ phân bón

17/03/2016

 Giải pháp xử lý ẩm cho lưu trữ phân bón

Một trong những tham số quan trọng nhất được xem xét cho việc lưu trữ phân bón là độ ẩm tương đối bên trong khu vực lưu trữ. Phần lớn các loại phân bón được lưu trữ tại nhiệt độ môi trường. Yếu tố then chốt nằm ở độ ẩm tương đối của không khí. Như một quy luật, hầu hết phân bón phải được lưu trữ trong điều kiện độ ẩm tương đối từ 40% trở xuống.


Nếu độ ẩm vượt quá 40%, các hạt trong (prill), vốn có tính hút ẩm rất mạnh, hấp thụ hơi ẩm làm cho chúng dính lại với nhau, dẫn đến sản phẩm không còn sử dụng được nữa. Yếu tố thứ hai là hydrocacbon, nếu hiện diện trong môi trường có độ ẩm cao, có thể gây ra nguy cơ cháy nổ nếu tiếp xúc với nitrate amoni.

 

Để lưu trữ phân bón amoni nitrate thành công là tùy thuộc vào việc kiểm soát độ ẩm và nhiệt độ ổn định. Hệ thống xử lý ẩm có thể được sử dụng cho:
  - Tháp tạo hạt – độ ẩm thấp nâng cao chất lượng hạt.
  - Lưu trữ – để bảo vệ hạt trong không bị hư hỏng.
  - Hoạt động đóng gói – vận chuyển hạt dễ dàng.


Với những ích lợi trên, có 2 phương pháp giải quyết vấn đề độ ẩm:
  - Kiểm soát độ ẩm tương đối và nhiệt độ thông qua thiết bị làm lạnh.
  - Kiểm soát độ ẩm tương đối và nhiệt độ thông qua máy xử lý ẩm công nghiệp hoạt động theo nguyên lý hấp thụ hơi ẩm.


Với phương án 1, hơi âm được loại bỏ bằng cách ngưng tụ thành nước khi qua dàn lạnh. Nhưng rồi sau đó phải gia nhiệt để đưa không khí về lại nhiệt độ môi trường. Trong trường hợp lưu trữ phân bón thì không khí không thể được tuần hoàn, giải pháp này đòi hỏi phải có một công suất làm lạnh rất lớn và tiêu tốn nhiều điện năng để vận hành, dẫn đến chi phí đầu tư rất lớn.


Trái lại, phương án B cung cấp một giải pháp kinh tế hơn về chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành. Không cần phải chịu tốn kém để gia nhiệt không khí về mức nhiệt độ môi trường và độ ẩm được loại bỏ thông qua quy trình làm khô không khí.
Máy xử lý ẩm công nghiệp hoạt động theo nguyên lý hấp thụ hơi ẩm sẽ là một giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề độ ẩm trong lĩnh vực lưu trữ phân bón.

PAN

 

Trang 6 / 16 « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »